Tid og sted: Ryttergaarden 2/10 - 2022. 11:30 - 13.00

 

Tilstede: Tina, Rikke, Kenneth, Louise

 

Formanden har ordet:

 

RAPPORT FRA UDVALGENE

 

Fodermester:

 

Økonomi:

 

Elevheste/Passerparter:

 

Undervisning:

 

Stald/Fold:

 

SoMe: 

 

Stævneudvalg:

 

Juniorudvalg:

 

Arrangementer:

 

Evt

 

Dato og tid for næste møde: 13/11 kl. 9